Interessant foredrag om DMR

Min DMR-radio TYT MD-380.

På gruppemøtet på Konnerud holdt LA8UU et veldig interessant foredrag om DMR, som har blitt veldig populært. Personlig har jeg hatt med både D-star og DMR-radio til Tyrkia. Har også gått til anskaffelse av en Jumbohotspot. Og ved hjelp av Jumbohotspot og internett har jeg hatt kontakt med Norge. Hele verden er også mulig, uten problemer.