Juniorbeam 10-15-20 m

Juniorbeamen blir en utfordring

Jeg fikk denne juniorbeamen i midten av juni 2012. Visste at den var saget over, men ikke hvor mye. Så det blir en jobb å finne ut av hva som må skjøtes. Det er jo flere muligheter til sammenkobling her.

I slutten av april 2015 fikk Kåre Harald, Alfa, antenna. Han skulle gått på kurs i LA2D våren 2015. Men det var utsatt til høsten. Jeg ville aldri fått den opp i Nygata.

Rett før jul 2018 gikk Kåre på lisenskurs i Oslo og fikk kallesignalet LB4NI. Bjørn Erik gikk på samme kurset men klarte dessverre ikke lisensen.