Om la3jra

Født i 1952. Walkie talkie fra ca. 1970. Radioamatør fra 2008.

Trackere ved jordskredet på Gjerdrum

Trackere i bruk under jordskredet i Gjerdrum

Kart

Stor aktivitet i skredet.

En lang stund etter jordskredet kunne man bare lete etter overlevende fra helikopter. Det var pga. sikkerheten til letemannskapene. Skredet var absolutt ikke trygt. Men så ble det besluttet å sende inn letemannskaper i rasområdet. Disse ble utstyrt med trackere. Hunder ble også sendt inn, og har vært til god hjelp. Trackere er veldig nyttige, da veit man hvor hver enkelt i letemannskapet er.

ILKO i aktivitet 18. januar 2021

Dette skjermbildet er tatt 18. januar. Det har igjen blitt aktivitet i skredområdet. Vi ser LA4HQ, ILKO, i midten.

Konnerud

Ved gruppelokalet siste dag i november 2020

Gruppelokalet vårt på Konnerud.     
Øverst t.v. gruppelokalet vårt. Øverst t.h. SIFs lokale, hvor det er satt opp skilt, Privat Parkering. Kanskje vi snart får parkeringstillatelser. Men inntil videre trenger vi det ikke. Neste er vokter av uteplassen, en liten okse, ukjent rase. To bilder viser noen av antennene som er satt opp ved gruppelokalet. Det var LA2Q Allert Horn som stiftet Drammensgruppa av NRRL 12. februar 1932.
Jeg tok med QSL-kort for LB4NI Kåre og meg sjøl. LA5JK Jan Gunnar var også med og hadde endel QSL-kort med hjem.

Scan QR-kode for kontakt:

Endelig i gang med DMR

TYT MD 380 DMR-radio.

Dette er min første DMR radio, TYT MD 380. Jeg kjøpte den av LB7FA, Terje Arntzen. Han er formann i Drammensgruppa. Det var LA5JK Jan Gunnar som var mellommann. Han kjente LB7FA. Jeg tenkte jeg ikke skulle ha en DMR-radio, men jeg ble bitt av basillen. På samme måten som FT8 og seinere FT4. Det er fint å ha flere bein å stå på. Seinere kjøpte jeg en TYT MD 2017 av LB4NI Kåre. Den har jeg solgt til LB2IG, Lars Henrik Jensen. Han brukte den noe i begynnelsen, men nå har det vært stille en stund. I disse koronatider er møtene våre innstilt inntil videre. Da kom LA5JK Jan Gunnar med ideen om å ha drop-in på lufta, på 242650, Drammenskanalen for DMR.

Mobil

Mobil på HF, VHF og UHF

Antenne for UHF og VHF.

Antenne for HF.

Antennene er godt synlig. Det er lett å finne igjen bilen på en parkeringsplass.

For HF har jeg montert en Yaesu FT-857, den ene antenna var ATAS 120A. Den andre husker jeg ikke navnet på i farta. Dette virker veldig bra sammen. For VHF og UHF har jeg montert Yaesu FT-7800.